Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TLHN/HU
Ngày ban hành: 13/12/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Các văn bản hội nghị Huyện ủy lần thứ 8, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (lần 2)
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu phục vụ Hội nghị lần thứ 8 (khóa XVIII)