Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: DT/HU
Ngày ban hành: 04/07/2016
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 04/07/2016
Dự thảo nghị quyết giảm nghèo
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Du_thao_NQ_giam_ngheo_ben_vung_.doc[ Tải về ]83.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo nghị quyết giảm nghèo