Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: CT/HU
Ngày ban hành: 30/06/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 30/06/2016
Chương trình hội nghị Huyện ủy lần thứ 6
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CT_Hoi_nghi__HU_lan_thu_6.doc[ Tải về ]31 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình hội nghị Huyện ủy lần thứ 6, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020