Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: DT/HU
Ngày ban hành: 16/05/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 17/05/2016
Dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:bao_cao_(du_thao)_tai_Hoi_nghi_tong_ket_5_nam_Chi_thi_03_nam_2016.doc[ Tải về ]122.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của
Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”