Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: CTr/HU
Ngày ban hành: 04/04/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 04/04/2016
Chương trình hội nghị huyện ủy lần thứ 5
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CT_hoi_nghi_HN_Huyen_uy_lan_thu_5.doc[ Tải về ]18.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình hội nghị huyện ủy lần thứ 5