Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: BC/HU
Ngày ban hành: 30/03/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 30/03/2016
Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC_So_ket_NQ_05TU_P_NNg_TT_da_chinh_sua__(1).doc[ Tải về ]153 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/9/2011 của Tỉnh ủy.