Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: HD
Ngày ban hành: 04/01/2016
Người ký: Tô Huy Rứa
Ngày hiệu lực: 04/01/2016
Các văn bản hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Các văn bản hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021