Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 05-CT/TU
Ngày ban hành: 14/01/2016
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 14/01/2016
Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:05CTTU_001.pdf[ Tải về ]1.28 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021