Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 137 items in 7 pages
79-BCUBND 04/07/2016 79BCUBND thuc hien nghi quyet 02 do thi loai 5
CT/HU 30/06/2016 Chương trình hội nghị Huyện ủy lần thứ 6, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
DT/HU 16/05/2016 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
56-BC/HU 06/05/2016 56BCHU Tong ket nghi quyet 10 TU
CTr/HU 04/04/2016 Chương trình hội nghị huyện ủy lần thứ 5
BC/HU 30/03/2016 Dự thảo báo cáo Quý I/2016
BC/HU 30/03/2016 Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/9/2011 của Tỉnh ủy.
CTr/HU 30/03/2016 Dự thảo Chương trình công tác quý II/2016
05-CT/TU 14/01/2016 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021
HD 04/01/2016 Các văn bản hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
HD 04/01/2016 Các văn bản hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
KH/VPHU 04/01/2016 Các văn bản hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng năm 2016.
DT-CT-HD 16/12/2015 Tài liệu hội nghị Huyện ủy lần thứ 4.
DT-CT-BC 15/12/2015 Các văn bản hội nghị lần thứ 4, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Dự thảo 30/09/2015 Dự thảo các văn bản Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020
70-QĐ/HU 21/09/2015 Quyết định ban hành quy chế làm việc của BCH đảng bộ huyện khóa XVIII
01 07/09/2015 Dự thảo các Chương trình
02-CTr/HU 15/09/2015 Chương trình công tác của BCH đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
BC/HU 14/06/2015 BC 6 thang dau nam 2015
CTr/HU 20/06/2015 CTrinh cong tac quy III