Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 23/11/2021
Người ký: NPT
Ngày hiệu lực: 24/11/2021
I-Tài liệu Hội nghị Văn hóa toàn quốc (24/11/2021)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:3 Chuong trinh buoi chieu 24.11.pdf[ Tải về ]306.54 Kb
File thứ 2:Chuong_trinh_buoi_sang_24-11.pdf[ Tải về ]139.45 Kb
File thứ 3:Bao-cao_ban_tgtw.pdf[ Tải về ]1.14 Mb

Nội dung trích yếu :
I-Tài liệu Hội nghị Văn hóa toàn quốc (24/11/2021)