Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 209-BC
Ngày ban hành: 07/10/2019
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 07/10/2019
Báo cáo 209
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Báo cáo 209