Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 03-HD/HU
Ngày ban hành: 29/01/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 29/02/2016
Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh