Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: DS
Ngày ban hành: 19/11/2015
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 19/11/2015
Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2015 của cơ quan Huyện ủy
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Danh_sach_nguoi_co_nghia_vu_ke_khai_tai_san_thu_nhap_nam_2015.pdf[ Tải về ]601.43 Kb

Nội dung trích yếu :
Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2015 của cơ quan Huyện ủy


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 730 lượt ]Quay lại