Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Công văn số 30
Ngày ban hành: 12/10/2015
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 12/10/2015
Công văn số 30-CV/HU ngày 12/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ, công chức và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Công văn số 30-CV/HU ngày 12/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ, công chức và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015