Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: BC/HU
Ngày ban hành: 28/01/2015
Người ký: Ban Chấp hành
Ngày hiệu lực: 28/01/2015
Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ huyện khóa XVIII
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Bao cao Chinh tri Dang bo huyen khoa 18.doc[ Tải về ]328 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ huyện khóa XVIII


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 921 lượt ]Quay lại