Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Trung ương
Số/Ký hiệu: 308-KH/BTGTWW
Ngày ban hành: 20/01/2015
Người ký: Đinh Thế Huynh
Ngày hiệu lực: 20/01/2015
Về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:KE_HOACH_308_CUA_BTGTW_VE_TUYEN_TRUYEN_DAI_HOI_DANG_BO_CAC_CAP.pdf[ Tải về ]1.56 Mb

Nội dung trích yếu :
Về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 903 lượt ]Quay lại