Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Trung ương
Số/Ký hiệu: 39-QĐ/TW
Ngày ban hành: 04/09/2014
Người ký: Bùi Quang Thạch
Ngày hiệu lực: 04/09/2014
Quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội đảng các cấp cơ sở
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Quy dinh 39.pdf[ Tải về ]4.69 Mb

Nội dung trích yếu :
Quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội đảng các cấp cơ sở


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 735 lượt ]Quay lại