Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 65-KH/HU
Ngày ban hành: 05/11/2014
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 05/11/2014
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:65-ke_hoach_tuyen_truyen_Dai_hoi_Dang_bo_cac_cap.pdf[ Tải về ]4.02 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2011 lượt ]Quay lại