Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 24-HD/HU
Ngày ban hành: 05/11/2014
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 05/11/2014
Về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015.
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:24_Huong_dan_to_chức_cac_ngay_le_trong_nam_2015.doc[ Tải về ]57 Kb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 788 lượt ]Quay lại