Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 405-TB/HU
Ngày ban hành: 20/10/2014
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày hiệu lực: 20/10/2014
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:LeThanhHung.pdf[ Tải về ]448.51 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 812 lượt ]Quay lại