Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 02 -NQ/HU
Ngày ban hành: 23/11/2006
Người ký: Hồ Thanh Bá
Ngày hiệu lực: 23/11/2006
Nghị Quyết về một số giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2006 - 2010
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NQ XDGN VIEC LAM.doc[ Tải về ]77.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị Quyết về một số giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2006 - 2010


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 655 lượt ]Quay lại