Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Số 03 - NQ/HU
Ngày ban hành: 23/11/2006
Người ký: Hồ Thanh Bá
Ngày hiệu lực: 23/11/2006
Nghị Quyết về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại từ năm 2007 - 2010 và những năm tiếp theo
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghi_quyet_phat_trien_KTV__KTTT_tu_2007-2010.doc[ Tải về ]66.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị Quyết về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại từ năm 2007 - 2010 và những năm tiếp theo


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 738 lượt ]Quay lại