Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 62-KH/HU
Ngày ban hành: 01/10/2014
Người ký: Nguyễn Thanh Tòng
Ngày hiệu lực: 01/10/2014
62_kế_hoạch_công_tác_nhân_sự_huyện_nhiệm_kỳ_2015-2020
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:62_ke_hoach_cong_tac_nhan_su_huyen_nhiem_ky_2015-2020.doc[ Tải về ]136.5 Kb

Nội dung trích yếu :
62_kế_hoạch_công_tác_nhân_sự_huyện_nhiệm_kỳ_2015-2020


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 920 lượt ]Quay lại