Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 12/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/04/2017
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 19/04/2017
Nghị quyết về phát triển KT-XH miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:nq_12_2017_nq-hdnd_pt_kt-xh_mien_nui_gd_17-20__dinh_huong_25.pdf[ Tải về ]1.14 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết về phát triển KT-XH miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025