Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Chương trình số 09-CTr/TU
Ngày ban hành: 21/02/2017
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 21/02/2017
Chương trình số 09-CTr/TU, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuong_trinh_so_09_cua_tinh_uy.pdf[ Tải về ]1.41 Mb

Nội dung trích yếu :
Chương trình số 09-CTr/TU, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2090 lượt ]Quay lại