Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Chương trình số 08-CTr/TU
Ngày ban hành: 20/02/2017
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 20/02/2017
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuong_trinh_so_08_cua_tinh_uy.pdf[ Tải về ]919.98 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình số 08-CTr/TU, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1822 lượt ]Quay lại