Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Trung ương
Số/Ký hiệu: Nghị quyết TW4K12
Ngày ban hành: 05/11/2016
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày hiệu lực: 05/11/2016
Nghị quyết
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghiquyettw4khoa12.pdf[ Tải về ]200.58 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 495 lượt ]Quay lại