Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 41 -CT/TU
Ngày ban hành: 17/07/2014
Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày hiệu lực: 17/07/2014
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi thi 41.pdf[ Tải về ]257.21 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh