Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 33-KH/HU
Ngày ban hành: 09/02/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 09/02/2017
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bi
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Ke_hoach_so_33_cua_huyen_uy.pdf[ Tải về ]1.21 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1137 lượt ]Quay lại