Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Chỉ thị 10-CT/HU
Ngày ban hành: 16/01/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 16/01/2017
Chỉ thị về lãnh đạo đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi_thi_10_cua_huyen_uy.pdf[ Tải về ]370.43 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về lãnh đạo đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022)


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1030 lượt ]Quay lại