Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trung ương
Số/Ký hiệu: 244 -QĐ/TW
Ngày ban hành: 09/06/2014
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày hiệu lực: 09/06/2014
Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Quyet dinh 244.pdf[ Tải về ]1.22 Mb

Nội dung trích yếu :
Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng