Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Chỉ thị 08-CT/HU
Ngày ban hành: 03/01/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 03/01/2017
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi_thi_so_08_cua_HU.pdf[ Tải về ]476.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 898 lượt ]Quay lại