Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn phòng Huyện ủy
Số/Ký hiệu: Công văn số 71-CV/VPHU
Ngày ban hành: 29/12/2016
Người ký: Ngô Tấn Lạc
Ngày hiệu lực: 29/12/2016
Công văn về việc bảo trì nâng cấp trang thông tin điện tử Huyện ủy
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Cong_van_so_71.pdf[ Tải về ]166.09 Kb

Nội dung trích yếu :
Công văn về việc bảo trì nâng cấp trang thông tin điện tử Huyện ủy


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 795 lượt ]Quay lại