Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Chỉ thị 16-CT/TU
Ngày ban hành: 21/12/2016
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 21/12/2016
Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi_thi_so 19 TU.pdf[ Tải về ]741.35 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023