Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 20-CTr/HU
Ngày ban hành: 21/12/2016
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 21/12/2016
Chương trình công tác năm 2017 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CHUONG_TRINH_SO_20.pdf[ Tải về ]378.21 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình công tác năm 2017 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 601 lượt ]Quay lại