Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 03-NQ/HU
Ngày ban hành: 21/12/2016
Người ký: Lê Thanh hưng
Ngày hiệu lực: 21/12/2016
Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NGHI_QUYET_SO_03.pdf[ Tải về ]845.81 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 583 lượt ]Quay lại