Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 28-KH/HU
Ngày ban hành: 21/12/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 21/12/2016
Kế hoạch thực hiện kết luận 49-KL/TU, ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy về “định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới”
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:ke_hoach_so_28.pdf[ Tải về ]568.34 Kb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch thực hiện kết luận 49-KL/TU, ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy về “định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới”


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 716 lượt ]Quay lại