Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 18-CTr/HU
Ngày ban hành: 20/12/2016
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Huyện ủy Nam Trà My
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CHUONG_TRINH_SO_18.pdf[ Tải về ]268.96 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Huyện ủy Nam Trà My


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 642 lượt ]Quay lại