Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn phòng Huyện ủy
Số/Ký hiệu: 69-CV/VPHU
Ngày ban hành: 14/12/2016
Người ký: Ngô Tấn Lạc
Ngày hiệu lực: 14/12/2016
Công văn Về viêc dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW và Hướng dẫn số 08-HD/HU.
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Cong_van_so_69_ve_viec_dung_thuc_hien_dang_phi_moi.doc[ Tải về ]31 Kb

Nội dung trích yếu :
Về viêc dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW và Hướng dẫn số 08-HD/HU.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 730 lượt ]Quay lại