Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 06-CT/HU
Ngày ban hành: 24/11/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi_thi_so_06_ve_dat_dai.pdf[ Tải về ]564.75 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 571 lượt ]Quay lại