Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 09-HD/HU
Ngày ban hành: 18/10/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 18/10/2016
Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Huong_dan_so_09.pdf[ Tải về ]1.06 Mb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 671 lượt ]Quay lại