Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 07-HD/BTCTU
Ngày ban hành: 10/10/2016
Người ký: Lê Văn Dũng
Ngày hiệu lực: 10/10/2016
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
HƯỚNG DẪN
Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội