Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 06-HD/BTCTU
Ngày ban hành: 10/10/2016
Người ký: Lê Văn Dũng
Ngày hiệu lực: 10/10/2016
Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2016
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2016