Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 05-NQ/TU
Ngày ban hành: 17/08/2016
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 17/08/2016
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:05-Nghi quyet ve mien nui.doc[ Tải về ]142 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 667 lượt ]Quay lại