Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: số 11-KH/HU
Ngày ban hành: 26/01/2016
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 26/01/2016
Kế hoạch
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:KHHU_ke_hoach_trien_khai_cong_tac_ra_soat_quy_hoach_can_bo.pdf[ Tải về ]2.07 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 26/01/2016Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025